Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKPer Östman och Lars Hildingsson i samtal under fiskalårets första möte den 4 september 2017.

Årsmånadsmöte på Råå Wärdshus 4 september

LP Björn Stuhr Osson öppnade årsmötet och hälsade 17 närvarande Lions välkomna. Han redogjorde för året som gått och förväntningarna inför nya fiskalåret. Samtliga punkter godkändes enhälligt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Revisor Håkan Lans berömde kassören Bengt Norstedt för ett gott arbete. Beslut om höjning av halvårsavgiften till 500 kronor godkändes trots protest från Lion Lars Hildingsson!

LP Björn Stuhr Olsson tände de tre ljusen för Träffas, Trivas och Tjäna.

Inget presidentbyte – LP Björn fortsätter 1 år till!

Lion Olle Larssons förslagsdatum söndagen 11 februari 2018 för välgörenhetskonserten godkändes.

Bidrag: 2.800 kronor till höstens lunch för de som fyllt 75-80-85-90 osv under andra halvan av 2017 godkändes liksom 2.000 kronor i tillägg för Lions ungdomsläger (YEC).
BIG HAND till Åse, Bert, Irene och Olle P för allt arbete med ungdomslägret YEC!

Lion Bengt Roos har ny medlem på gång!

Hälsning till Lion Olle Jönsson med önskan om god bättring undertecknades av samtliga Lions!

Årets första aktiviteter blev programbladsförsäljning på KUL-I-JULI 25e juli och bössinsamling vid Vallåkraträffen (MEDÅKNING).
32 Lions ställde upp som funktionärer i HBGs Maraton (Zonaktivitet)

Nästa månadsmöte måndag 2 oktober på Råå Wärdshus.

Vid pennan och kameran: Sture Jacobson

Se fler bilder i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam