Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKClaes Kinch, Sune Persson och Björn Stuhr Olsson.

Månadsmöte på Råå Wärdshus måndag 15 maj


Sture Jacobson

Före mötet höll LP Björn Stuhr Olsson tal för Lion Sune Persson och Sture Jacobson som fick mottaga uppgradering av sina Melvin Jones Fellowship till Progressive Melvin Jones Fellowship.

Vidare delades Chevronmärke för 25 års medlemskap till Jan-Eric Johansson och Lars Hildingsson, samt för 40 års medlemskap till Sune Persson.

DG Bert Engström överlämnade MD Sveriges standar, MD GRO standar 2016-2017 samt Lion Stjärnan till Hans Holst för hans mentorskap och hjälp under DG Berts tre år i guvernörsrådet.

Nästa månadsmöte måndagen 12 juni på museum Vallåkra Lanthandel.

Vid informationsmötet för sommarens KUL-I-JULI deltog från vår LC DG Bert Engström och LS Jan-Eric Johansson. Lion Bertil Wilhelmsson fick märke för nya medlemmen Krister Engdahl.

BIG HAND till Lion Bengt Roos som ordnat ett fantastiskt prisbord och tackades liksom alla övriga som hjälpt till under ANKRACET. 1 juli tar Lion Krister Engdahl över och första aktiviteten blir ”medåkande” 20 augusti på Vallåkraträffen.

Anmäl till DG Bert Engström om ni kan ställa upp som funktionär 2 september på Hbg´s Marathon.

Lady Sonja 60 år blommor med grattis från oss alla skickades med Lion Per!

Lion Lennart Sarlöv 60 år får blommor vid tillfälle.

Ny ansökan om bidrag från GF Hoppet avvaktar till nästa verksamhetsår.

Vid KUL-I-JULI 25 juli säljer vår LC programblad!

Vid mötet deltog 20 Lions som avslutade med god mat och lotteri som inte enbart bestod av nitlotter denna gång konstaterade Lion Sture förnöjt!

Vid pennan och kameran: Sture Jacobson

Se fler bilder i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam