Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKStefan och Lena Ottosson visade upp en komplett gammal lanthandel för en igenkännande publik.

Månadsmöte på Vallåkra Lilla Lanthandelsmuseum

Måndagen den 12 juni samlades 15 Lions samt 6 Ladies för att ta del av museets alla hopsamlade prylar. Här visades en komplett gammal lanthandel och en häftig bilbana på ovanvåningen av Stefan och Lena Ottosson som även serverade en god landgång till fikat.
Många av oss äldre nickade igenkännande åt alla klassiska varumärken som inte längre finns kvar.

2e vice LP Claes Håkanson öppnade mötet hälsade oss välkomna till fiskalårets sista möte samt tände fiktivt de 3 ljusen (Träffas, Trivas, Tjäna).

LP Björn Stuhr Olsson meddelade att han tyvärr inte kunde närvara och bad vikarierande LP framföra ett STORT TACK för det gångna året.

Nästa aktivitet blir Programbladsförsäljning vid Kul-i-juli 25 juli.

Överlämnande av Luciapengarna vid HX grytan i Furutorpsparken 4 augusti kl 18:20 av vår LP Björn Stuhr Olsson som håller ett kort och informativt tal!

Lion Lennart Sarlöv uppvaktades med blommor för sina 60 år.

Önskan om diverse bidrag förs över till nästa fiskalår.

DG Bert Engström informerade om sitt händelserika år som DG med resa till Japan och nu till Chicago för att fira Lions 100 år.

Värdparet tackades med en BIG HAND för ett trevligt och intressant möte.

Vid pennan och kameran: Sture Jacobson

Se fler bilder i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam