Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKLängst till höger: Bengt Norstedt, Jan-Eric Johansson och Lars Hildingsson tilldelades Melvin Jones Fellowships för mångårigt arbete i sann Lions-anda.

Års-månadsmöte på Råå Wärdshus 5 september

LP Claes Kinch öppnade årsmötet och välkomnade alla 20 närvarande lions samt gästen Percy Andersson som bjudits in av DG Bert Engström. De tre ljusen för Träffas, Trivas och Tjäna tändes!

Samtliga punkter godkändes enhälligt och styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. Revisor Håkan Lans konstaterade att bokföringen är väldokumenterad och i mycket god ordning samt berömde LK Bengt Norstedt för ett gott arbete. Höjning av medlemsavgiften till 500 kr/halvåret godkändes trots vissa protester, gäller dock inte förrän 2017-2018 om samma beslut blir på nästa årsmöte!

PRESIDENTBYTE: Avgående LP Claes Kinch tackade för det gångna året och överlämnade klubban med gott förtroende till nye LP Björn Stuhr Olsson som redan burit ansvaret som LP vid två tillfällen! LP Björn tackade för förtroendet att leda vår LC och öppnade september månadsmöte. Deltagarna gav en BIG HAND till av- och pågående president.

Barncancerfonden Södra har mottagit sin gåva på 25.000 kronor som går till ett automatiskt reningsverk för poolen på Möllegården i Sandhammar där finns sedan 2015 ett speciellt rum som heter Lions och Luciarummet!

Årets första aktiviteter blev Programbladsförsäljning på KUL-I-JULI 12e juli och bössinsamling vid Vallåkraträffen med PR för vår LC.

Julgranar beställda till samma antal som i fjol.

Nästa välgörenhetskonsert blir i Fjärestads kyrka söndagen 5 februari 2017, artister är inte klara.

Lion Per Östman fick en sånghyllning för dagens 61 år!

Högtidlig utdelning av MELVIN JONES FELLOWSHIPS till tre lions Lars Hildingsson, Jan-Eric Johansson och Bengt Norstedt för sitt mångåriga arbete och levt upp till Lions värderingar.

VÄRLDENSBARNAKTIVITET 7 oktober med TV gala. Nytt bättre avtal för Lions detta år. Lion Hans Holst föreslår att vi står med insamlingsbössor utanför Rydebäckshallen och ICA iGantofta.

LK Bengt Norstedt föreslår att vi gör lite extra med ANKRACET inför 100 års jubileet för LIONS i världen, kanske ha det på en söndag.

Lion Claes Håkanson har ordnat vimpel som sponsrats av Vallåkra Lantmanna affär. TACK!

DG Bert Engström visade stolt upp en fana som han fått av Bob Corlew Lions Clubs Internationella President.
På denna skall Bert samla in så många namn som möjligt inför 100-årsjubileet!

Samtliga närvarande Lions skrev sina namnteckningar på denna fana efter mötet!

Vid pennan och kameran: Sture Jacobson

Se fler bilder i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam