Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKHär anländer bland annat Lion Sune Persson med fru till juni månadsmöte på Söderåsens GK .

Juni månadsmöte på Söderåsens Golfklubb

Juni månadsmöte fick hållas redan 30 maj då första måndagen i juni inföll på Sveriges Nationaldag 6 juni. Det var nyblivne golfaren och KM Bengt Roos som arrangerade mötet.

20 Lions 14 Ladies deltog i fiskalårets sista månadsmöte och fick uppleva en fantastisk sommarkväll med god mat.
Klubbchefen på Söderåsens GK Patrik Brorsson höll ett intressant föredrag om klubbens utveckling – från en klubb i kris till en välmående klubb med sund ekonomi.

Vid mötet deltog 20 Lions under ledning av LP Claes Kinch som fick en BIG HAND för sina lyckade två år som LP.
Även LK Bengt Norstedt fick en BIG HAND för sin föredömliga redovisning av vår klubbs ekonomi.

Nästa aktivitet blir programbladsförsäljning 12 juli.

Städning på Vallåkra-Träffen upphör för Lions del enligt uppgift från krögaren.

Lion Hans Holst, som övertar Lion Åkes roll nästa fiskal år, önskar förslag från medlemmarna på nya aktiviteter!

Ansökan om pengabidrag från ensamstående mamma godkänns som bidrag i någon förening för hennes söner.

PR-Info Olle Larsson, ej närvarande, meddelade att gåvan till Barncancerfonden Södra överlämnas vid HX-GRYTANS förshow i FURUTORPSPARKEN fredagen 5 augusti.
Luciaföljet, Mats Sander och Olle Larsson överlämnar då symboliskt STOR BANKCHECK!

Efter mötet blev evigt unge Sune Persson gratulerad för sina 85 år den 24 mars med blommor och BIG HAND medan fåglarna sjöng vackert för Sune.

Nästa möte blir måndag 5 september som års-månadsmöte.

Blivande DG Bert berättade kortfattat om allt han deltar i för Lions räkning och nu åker han och Lady Åse till Japan på världsmöte inom Lions

Vid pennan och kameran: Sture Jacobson

Se fler bilder i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam