Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKNio Lions från vår LC blev utsedda till Melvin Jones Fellowships. Sune Persson (också med på bilden) var tidigare vår ende MJF.

Många firades på års-månadsmötet 7 september

Årets års-månadsmöte hölls på Råå Wärdshus måndagen den 7 september 2015.
18 Lions deltog i mötet som öppnades av LP Claes Kinch som hälsade alla välkomna med att tända  de tre ljusen Träffas, Trivas och Tjäna.

Samtliga punkter godkändes enhälligt och styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. Revisor Claes Håkanson noterade att allt var väldokumenterat och i mycket god ordning.

Lion Olle Larsson, ej närvarande, meddelade att det är klart med Håkan Brink och S:tMikael Gospel söndagen den 7 februari 2016 i Fjärestads kyrka.
Olle Larsson, Björn Stuhr-Olsson och Åke Kronvall valdes enhälligt att arbeta med detta projekt.

Lion Sölve och LK Bengt ansvarar lika tidigare för Julgransinköpen.

Rydebäcks Gospels ansökan om bidrag godkändes enligt följande: Ledarstipendie på 5.000 kr och Kulturstipendie på 5.000 kr.

Håkan Lans uppvaktades med blommor för sina 70 år och Lion Claes Håkanson fick utmärkelsen Medlemsnyckel för framgångsrikt värvande av nya Lions medlemmar.

9 st Lion i vår LC blev utsedda till Melvin Jones Fellowships för sitt mångåriga arbete och levt upp till Lions värderingar i bokstavsordning: Bert Engström, Hans Holst, Claes Håkanson, Sture Jacobson, Lars-Olof Johansson, Olle Jönsson,Bengt Roos, Björn Stuhr-Olsson och Sölve Wallander. Med på gruppfotot var även Sune Persson som tidigare var vår LC enda MJF.

Lion Claes Håkanson tackade för gåvan till Lions forskningsfond vid hans 70 års firande.

Lion Per tackade genom Bengt Roos för uppvaktningen på 60 årsdagen.

Mötesdeltagarna hurrade för LP Claes som försenad 45 års present.

DG Flemming Denne deltar i vårt oktobermöte den 5:e.

Lion Sture förser Lena med information till vår HEMSIDA.

Lion Bert tackade Hans Holst för all hjälp på sin väg till DG.

LK Bengt reducerat 54 pärmar till 2 pärmar med hjälp av Lion Sture. Big Hand för denna insats.

Nuvarande LP är nr 47 men antalet endast 35 personer då vissa varit LP i 2 år och ett fåtal 3 år.

Vid pennan och mestadels vid kameran: Sture Jacobson

Se fler bilder i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam