Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKKoncentrerade miner kring bordet vid årets första möte med Lions Club Vallåkra-Rydebäck.

Månadsmöte på Råå Wärdshus 13 januari 2014

17 Lions var på plats vid detta möte som inleddes med kommittémöten.

LP Bertil Wilhelmsson konstaterade att Julgransförsäljningen, trots en trög start, även denna gång gav ett stort överskott till aktivitetskassan för att göra insatser i vårt närområde.

Lion Claes Kinch informerade att vi med Lion Olle Larssons hjälp skall annonsera i HD samt att vi får draghjälp av VIiRydebäcks hemsida för Kyrkokonserten.

Inga ansökningar om bidrag hade inkommit, däremot togs beslut att överskottet från Kyrkokonserten skall gå till Filippinerna.

Vid pennan och kameran: PR-Info Sture

Se fler bilder i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam