Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK


Samling kring bordet på Råå Wärdshus.

Årsmånadsmöte på Råå Wärdshus 2 september 2013

På vårt årsmånadsmöte lördagen den 2 september 2013 var vi endast 14 Lions samt MO Claes Håkansons gäst den nyblivne Rydebäcksbon Håkan Lans, som vi hoppas skall bli en ny Lion i vår Lions Club.
Undertecknad noterar att Lions i Rydebäck ökar med 25% när Håkan väljs in!

LP Bertil Wilhelmsson blev vald till president för ytterligare 1 år varför inget överlämnande av klubba till ny LP skedde.

Inga beslut om bidrag togs vid mötet och närmast sker utbetalning till födelsedagslunchen den 30 september 2013 på Bårslövs Församlingsgård.

Till ny revisor valdes Lion Björn Stuhr-Olsson att ersätta Claes Håkanson som ingår i den nya styrelsen liksom Per Östman som efterträder Uno Jacobsson som Tail Twister.
Lion Bengt Sonesson kvarstår som revisor.

Lördagen den 21 september 2013 är det Distriktsmöte i Kristianstad med deltagande från vår LC.

Vid pennan, PR-Info Sture Jacobson


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam