Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK


Christer Hagsund var kvällens värd. Han berättade om DSV i världen och i Landskrona.

Besök hos DSVs jätteanläggning i Landskrona

Oktober månadsmöte var förlagt till det globala företaget DSVs nya logistikanläggning i Landskrona måndagen den 7 oktober 2013. Vi var totalt 37 deltagare vid visningen av DSVs 700 miljoners anläggning inbjudna av LP Bertils lady Lena och Christer Hagsund, kvällens värd, som berättade om turerna innan anläggningen hamnade i Landskrona.

Vid månadsmötet deltog 20 Lions och blivande Lion Olle Pettersson samt Bertil Larsson från Råå, inbjuden av MO Claes Håkanson.

JULGRANSFÖRSÄLJNINGEN STARTAR 7 december 2013!

Beslut togs om följande bidrag:
10.000 kronor till Lions Forskningsfond i Skåne.
7.000 kronor från Vallåkraträffen till Världens Barn.
15.000 kronor till föreningen Fenix kampsport för deras arbete med barn och vuxna med olika funktionshinder.

Vi är idag 25 medlemmar, Håkan Lans och Olle Pettersson kommer att väljas in vid kommande månadsmöte.

November månadsmöte blir på Råå Värdshus 4 november 2013.

Vid pennan, PR-Info Sture Jacobson

Se fler bilder och en liten film från besöket.


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam