Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK


Kring bordet i smakfull miljö på Örenäs slott. Längst fram Hans Holst och Bert Engström.

Månadsmöte på Örenäs slott 7 januari 2013

19 Lions + vår DG Anna Sahl deltog i mötet som inleddes med kommittémöten som följdes av en smakfull måltid i den vackra miljön.

Mötet inleddes som vanligt med att LP Bertil Wilhelmsson tände tre ljus för Träffas - Trivas - Tjäna och kunde konstatera att julgransförsäljningen även detta år var snudd på nytt rekord.

Nya affischer är nu framtagna för Kyrkokonserten i Fjärestads kyrka och kommer säkert att sätta fart på biljettförsäljningen!

Vår LC fick ett tack från LCIFs Wing-Kun Tam för vår donation till MÄSSLINGSKAMPANJEN!

Beslutades att 5.000 kronor ska utbetalas när det blir klart med en container till Gambia i Filbornaskolans regi.

Vi har minskat med en medlem men får under våren minst en ny om inte två nya Lions.

DG Anna Sahl höll ett mycket uppskattat föredrag där hon redovisade sin syn på Lions framtid.

IPDG Hans Holst visade en film om LCIFs fantastiska hjälpinsatser runt om i världen vid olika katastrofer och sjukdommar som fattiga länder inte klarar själva.

Lion Olle Larsson kommer vid februari månadsmöte att informera om sitt arbete med LANDSKRONA 600 ÅRS JUBILEUM.

Se fler bilder i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam