Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK


Avgående LP Bert Engström lämnar över klubban till den nya presidenten Bertil Wilhelmsson.

Års-månadsmöte på Råå Wärdshus 3 september 2012

Vi var 19 Lions som deltog i mötet som öppnades av avgående LP Bert Engström.

De närvarande beviljade styrelsen ansvarsfrihet efter genomgång av revisor Lion Jan-Eric Johanssons revisionsberättelse.

Därefter  överlämnades presidentnål och klubba till nye LP Bertil Wilhelmsson som tackade för förtroendet att leda klubben 2012-2013.

Inga beslut om nya bidrag togs vid mötet och närmast sker utbetalning till födelsedagsluncher den 24 september och 1 oktober med Carolina Tholander som underhållare.

Före mötet läste LP Bert upp ett tack från Aina Müller, för Lions deltagande vid vår hedersmedlem Folkes Müllers jordfästning med vackra tänkvärda ord och fin samvaro.

Till ny revisor valdes Lion Claes Håkanson och Lion Bengt Sonesson kvarstår som revisor för vår klubb.

Närmast deltar vår klubb i Distriktsmötet den 15 september 2012 på medborgarhuset i Eslöv under ledning av nye Distriktsguvernören Anna Sahl.


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam