Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK


Månadsmöte på Råå Wärdshus 1 oktober 2012

Oktober månadsmöte föregicks av fyra st kommittémöten, för ing. kommitté ordförande Claes Kinch, för utg. kommitté Åke Kronvall, för medlemskommittén Bert Engström, för klubbkommittén Bengt Roos.

Efter maten hälsade LP Bertil 15 Lions välkomna med att tända tre ljus som symbol för att Träffas, Trivas och Tjäna.

Följande beslut om bidrag togs vid mötet:
5.000 kronor till Mässlingsinsamlingen
8.000 kronor till Röda Korset Vallåkra ungdomskrets som bidrag till resa med förståndshandi-kappade ungdomar till ett läger på Island den 13–20 juni 2013.
5.000 kronor till Världens Barninsamlingen + att vi har bössinsamling den 13 oktober.

Inköp av lånat tält bordlades. Beslut tas när tältet blir komplett.

Änkor efter avlidna Lions skall bjudas in till möten där våra Ladies deltar.

ZO Bert håller sitt första zonmöte lördag 20 oktober 2012 på Scandic.

Tack från lasarettets ungdomsavdelning för 25.000 kronor som dom fått av vår LC.
Tack har även inkommet från nöjda och tacksamma jubilarer som deltog i födelsedagskalaset den 24 september 2012 med Carolina och Olof Tholander som underhållare.

MO Bert och LS Sture deltar den 18 oktober 2012 i ett informationsmöte gällande RIA-Hela Människan.

Se fler bilder i BILDARKIVET


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam