Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK


Öde möteslokal, Cajsa och Birgit samt chefen Lisa fotograferade några dagar efter mötet...

Viktigt beslut för hjärtsjuka barn vid februarimötet 2011

Vi var 20 Lions samt vår distriktsguvernör (DG) Eva Persson på mötet. Protokoll från 1974 lästes under stor munterhet upp med ordval som Vördade LP och bara efternamn, före mötet.

Viktigaste punkten under mötet var Lion Johns brev till Universitetssjukhuset i Tartu då vi tänker skänka överskottet från den stora Triin-aktiviteten till sjukhusets avdelning för hjärtsjuka barn. Triin själv klarar sig med den vård hon får i Pärnu, men hennes son, som också har hjärtfel, kommer att behandlas i Tartu.

DG Eva höll en längre information om Lions i världen. Fotografen glömde att ta kort under kvällen men skickar över några på möteslokalen helt öde, Birgit och Cajsa som fixat de goda räksmörgåsarna, chefen Lisa och färdtjänstens senaste modell. LS Sture


Färdtjänstens senaste modell – parkerad utanför Träffpunkt Rydebäck.


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam