Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCKGlad stämning runt bordet i Bårslövs församlingshem.

Församlingsbor i Fjärestad bjöds på lunch i Bårslöv


Marie Leijonhufvud


Johan Johansson och Sofija Videke.

Fredagen den 19 november inbjöd Fjärestad kyrkogrupp och Lions Club Vallåkra-Rydebäck alla som fyllt 70 år till lunch i Bårslövs församlingsgård. 22 församlingsbor, även utflyttade, från fd Fjärestads församling hade hörsammat inbjudan till denna trevliga lunch.

Ordförande Marie Leijonhufvud hälsade välkommen och riktade ett speciellt tack till Lions Club Vallåkra-Rydebäck som, liksom tidigare år, bekostat maten.

Komminister Sofija Videke följde upp med psalmsång och efter maten bjöd hon på musikalisk underhållning tillsammans med kantor Johan Johannesson. De framförde bland annat ”Jag har bott vid en landsväg”, ”Den glade bagaren i San Remo” och ledmotivet från Sound of Music. Avslutningen var några riktigt skånska stycken som undertecknad inte fattade. Dock skrattade min Lionbroder Bengt Norstedt gott.

Mötet avslutades med kaffe och tårta samt en kort andakt.

Sture Jacobson, Lions Club Vallåkra-Rydebäck


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam