Vårt motto: För samhällsansvar och livskvalitet – ”We Serve”

LIONS CLUB VALLÅKRA-RYDEBÄCK


Lars Hildingsson och Anders Pregler, som båda bor i Rydebäck, inledde ett av sina pass den 6 december 2009.

Lions julgransförsäljning i Rydebäcks centrum

Sedan många år säljer Lions Club Vallåkra/Rydebäck julgranar i anslutning till parkeringen i Rydebäcks centrum. Nästan alla medlemmar ställer upp med vardera två pass under helgen 5 och 6 december samt perioden 11–22 december 2009. Mellan 15 och 20 tusen kronor räknade man med att få in bara på denna julgransförsäljning.


© 2010–2019 Lions Club Vallåkra-Rydebäck · Bg 606-5908 . e-post info@lionsvallakra-rydeback.se · webproduktion Sund reklam